آخرین آموزش ها

حل آبجکشن نتورک سخت است.اریک وور

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک اریک وور

دانلود نسخه کامل کتاب حرفه ای ها

کتاب ۷ دروغ بزرگ بازاریابی شبکه ای

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

آموزش”۹ سنگ بنا”

پک آموزشی “اصول پیگیری”

آموزش کار روی لیست حرفه ای

آموزش پرزنت (پاتمن)

کتاب صوتی ۳۵ قانون روحانی دایانا کوپر