آخرین آموزش ها

جلسه لیدرشیپ تاپ لیدر های بزرگ بادران

۸۵ نکته طلایی راهبران ارشد(پیش به سوی لیدری)

کتاب صوتی ضریب هوش اقتصادی و مالی خود را افزایش دهید از رابرت کیوساکی

سمینار تصویری راز چراغ جادو دکتر محمود معظمی

کتاب صوتی هوشمندانه کار کنید سخت کار نکنید

جلسه راز ورودی گرفتن تاپ لیدر سیاح

پک کامل آموزش فالو و فالوئر شدن

آموزش فالو ریشه ای

جلسه لیدر رضا امیری در کیش

پک کامل هدف گذاری و رسیدن به آن

پک حرفه ای خرده فروشی

چگونه باور درست و مثبت بسازیم؟جول اوستین