لیدر

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

مصاحبه ویژه با مجیدمعین(پدیده نتورک مارکتینگ ایران)

سمینار لیدرشیپ رندی گیج در دبی

جلسه آموزش حرفه ای لیدری از محمد حسین زاده

جلسه گروهی لیدر محمد حسین زاده

سمینار صوتی لیدر ازقندی

ویس جلسه علی حاجی یاری اسطوره استقامت

پک ۴ وویس جدید از سه لیدر بزرگ ایران و یک جلسه هفتگی

لیدر ناشناس(نگرش دلی)

صدای جلسه لیدر آرش کمالی

ترینینگ تصویری لیدر سید رضا امیری

صدای لیدر طاهر مسگری