تیم سازی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

کتاب بقا در بازاریابی شبکه ای

کامل‌ترین تعریف اهرم سازی از زبان ماهان تیموری

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک