شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فعالیت پارس نیوشا نیک
id: 268312
بازدید: 1485

شرکت پارس “نیوشا نیک ” یکی از قدیمی ترین شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران است که در سال 1391 که به فاصله کوتاهی از قانونی شدن فعالیت بازاریابی شبکه ای موفق به کسب مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور گردید و تحت شماره 425800 در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت گردید.

احمد عیوضی ، فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران ، با پیشینه ای آمیخته از تدریس و تجارت ، نیوشانیک را با هدف فروش مستقیم محصولات شرکت نیوشاداریان تاسیس نمود. این شرکت بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون نظام صنفی کشور موفق به اخذ پروانه کسب دائم به شماره 0426924780 گردیده است.

نیوشانیک نماینده انحصاری عرضه و فروش محصولات سهامدار و شرکت مادر خود، نیوشاداریان ، است که بجای اینکه محصولات “نیوشا” را از روش های مرسوم ارائه کند، از روش بازاریابی شبکه ای برای ارائه محصولات استفاده می کند و از این طریق، هم محصولات را به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و هم فرصت ویژه و ممتازی از کسب درآمد و کارآفرینی برای نمایندگان خود فراهم می کند.

شناسنامه شرکت نیوشا نیک به شرح زیر است:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل : احمد عیوضی
کد : 4
تاریخ صدور مجوز : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
شناسه صنفی : 0426924780
وضعیت فعالیت : مجاز به فعالیت
آدرس وب سایت : http://www.newshanik.ir
پست الکترونیک : info@newshanik.ir
تلفن : 66566256
فکس :
آدرس : تهران - جمالزاده شمالی - کوچه شیرزاد - پلاک 25- طبقه همکف- واحد 2- کدپستی:1419635663
تعداد اخطار دریافتی شرکت : 0

پلن درآمدی نیوشا نیک چگونه است؟

درآمد از طریق فروش شخصی
سود خرده فروشی حداکثر 15% قیمت تولیدکننده، معادل مابه التفاوت «قیمت تولیدکننده» و «قیمت مصرف کننده» مندرج روی محصول، است.
درآمد از طریق فروش گروهی
alert circle
در کلیه محاسبات منظور از حجم فروش، مبلغ مؤثر (قیمت تولیدکننده) است.
alert circle
چنانچه نماینده فروش طی ماه سفارشی ثبت نکند، جایگاه او غیرفعال می شود و برای فعالسازی مجدد، باید در جایگاه جدید ثبت نام کند.
alert circle
برای دریافت پورسانت و پاداش، ثبت حداقل صد هزار تومان فروش شخصی (بدون احتساب مالیات و هزینه حمل)، الزامی است.
طرح پرداخت پلکانی گروهی
براساس طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشانیک، همه نمایندگان فروش با هر رده ای – با ثبت حداقل 1.000.000 ريال فروش شخصی مؤثر – از فروش محصولات توسط خود و مجموعه خود 1% تا 18% پورسانت دریافت می کنند. این طرح به نمایندگان فروش این امکان را می دهد که نسبت به تفاضل ضریب درآمدی خود و ضریب درآمدی شاخه های خود پورسانت عملکرد دریافت کنند.
برای محاسبه درآمد گروهی یک نماینده، کل حجم فروش جدانشده (SV) او در ضریب درآمد مربوطه ضرب می شود تا پورسانت عملکرد ناخالص او تعیین شود. سپس، مجموع پورسانت عملکرد ناخالص زیرشاخه های مستقیم او از پورسانت عملکرد ناخالص نماینده کسر می شود تا درآمد نهایی (پورسانت عملکرد خالص) او به دست بیاید.

طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشا نیک

پاداش مدیریت گروهی

با سرگروه* شدن یک نماینده، اختلاف ضریب درآمدی او و مربی اش* به صفر می رسد (0 = 18 – 18). به همین دلیل، طرح پاداش مدیریت گروهی نیوشانیک برای حمایت از مربیان پیش بینی شده است.به موجب این طرح، افراد با رده مربی نقره ای یا بالاتر می توانند از پاداش های مدیریت گروهی بهره مند شوند.

این پاداش براساس ساختار زیر، همیشه از پایین به بالا محاسبه می شود؛ همیشه باید از نخستین سرگروه شروع کنید. 6% حجم فروش هر سرگروه به عنوان پایه پاداش اولیه آزاد می شود و در ادامه، براساس یک ساختار بالارونده معین میان مربیان واجد شرایط سطوح بالایی توزیع می شود. بر این اساس، همه افرادی که در سازمان خود، دارای گروه جداشده هستند (غیر از مربی برنزین)، به نحوی از پاداش مدیریت گروهی بهره مند می شوند.

این پاداش براساس 3 حالت زیر، میان مربیان واجد شرایط توزیع می شود:

در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش سرگروه ها است.
1_ مربیان دارای یک زیر شاخه جداشده (تک گروهه)

1_1. اگر حجم فروش جدانشده مربی از حجم فروش جداشده او (= حجم فروش سرگروه) کمتر باشد:

مربی 6% حجم فروش سرگروه را به مربی بالاسری منتقل خواهد کرد و 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.2_1. اگر حجم فروش جدانشده مربی تک گروهه از حجم فروش جداشده او (= حجم فروش سرگروه) بیشتر باشد:

مربی 6% حجم فروش سرگروه را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد و 6% حجم فروش جدانشده خودش را به مربی بالاسری منتقل خواهد کرد.

پلن درآمدی نیوشا نیک

2_ مربیان دارای دو زیرشاخه جداشده (دو گروهه)

1_2. اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده (حجم فروش یکی از سرگروه ها) از 50% حجم فروش کل مربی بیشتر باشد:

6% حجم فروش سرگروه قوی تر به بالا منتقل خواهد شد و مربی پاداش بالا آمده از گروه ضعیف تر به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خودش را دریافت می کند.

2_2. اگر حجم فروش هیچ یک از گروه های جداشده مربی از 50% حجم فروش کل او بیشتر نباشد:
6% حجم فروش گروه ضعیف تر به علاوه 6% حجم فروش جدانشده مربی به بالا منتقل خواهد شد و مربی کل پاداش بالا آمده از گروه قوی تر را دریافت خواهد کرد.

مربیان دارای 2 زیر شاخه در پلن درآمدی نیوشا نیک پلرن بریک اوی

3_ مربیان دارای بیشتر از دو زیرشاخه جداشده

1_3. اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده فرد یعنی سرگروه های یک شاخه، از 50% حجم فروش کل او بیشتر باشد:

پاداش بالا آمده از قوی ترین گروه (6% حجم فروش سرگروه های قوی ترین شاخه) به بالا منتقل خواهد شد. مربی پایه پاداش بالا آمده از سایر گروه ها به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خودش را دریافت خواهد کرد.

2_3. اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده فرد یعنی سرگروه های یک شاخه، از 50% حجم فروش کل او بیشتر باشد:

پایه پاداش بالا آمده از ضعیف ترین گروه (6% حجم فروش سرگروه های ضعیف ترین شاخه) به علاوه 6% حجم فروش جدانشده مربی به بالا منتقل خواهد شد.مربی کل پایه پاداش بالا آمده از سایر گروه ها را دریافت خواهد کرد.

مربیان دارای بیش از 2 زیر شاخه در پلن درآمدی نیوشا نیک پلرن بریک اوی

اگر حدفاصل گروه جداشده (سرگروه) تا مربی واجد دریافت پاداش، یک یا چند مربی برنزین قرار گرفته باشند، 6% حجم فروش جدانشده مربیان برنزین میانی (تا 7 مربی برنزین) هم به پاداش بالا آمده اضافه می شود.
گسترش عرضی

میزان کل پاداش گسترش عرضی 8 درصد است که در قالب 36 طرح پیش بینی شده است.

  • دریافت پاداش از یک طرح، مانع دریافت پاداش از سایر طرح ها نیست.
  • زمانی که نماینده همتراز*جدیدی در سازمان زیرین شما ایجاد شود، پاداش دریافتی از آن شاخه قطع می گردد.

*نماینده همتراز از همان طرحی پاداش گرفته که شما از آن، پاداش دریافت کرده اید؛ مثلاً پاداش «طرح آغازین دو شاخه» برای هر دوی شما محاسبه شده است.

گسترش عرضی در پلن بریک اوی شرکت نیوشانیک

پاداش بنیانی

نمایندگان فروش با رده بنیانگذار یا بالاتر 3% از حجم فروش بنیانی خود را به عنوان پاداش بنیانی دریافت می کنند.

زمانی که بنیانگذار جدیدی در 7 سطح زیرین بنیانگذار ایجاد شود، در آن شاخه، این پاداش با در نظر گرفتن قانون «حداقل سهم بنیانگذار»* به 3% حجم فروش شخصی موثر بنیانگذار جدید زیرین محدود می شود.

*قانون «حداقل سهم بنیانگذار»: اگر در 7 سطح مستقیم یک بنیانگذار (مثلاً A)، بنیانگذار دیگری (مثلاً B) ایجاد شود، پاداش بنیانی A از فروش نمایندگان قرار گرفته در سطوح زیرین B قطع شده و پاداش بنیانی A به 3% حجم فروش شخصی مؤثر B محدود می شود.

در این صورت، به موجب قانون «حداقل سهم بنیانگذار»، مبلغ 12.000.000 ریال (حداقل سهم تضمین شده بنیانگذار) از پاداش بنیانی B کسر شده و به حساب A منظور می‌گردد.

نکته: مربیان طلایی نیز می‌توانند تحت شرایطی، پاداش بنیانی را کسب نمایند. به موجب این امکان ویژه، چنانچه حجم فروش جدانشده مربی طلایی (بدون در نظر گرفتن فروش شخصی موثر) بیشتر از 400.000.000 ریال و حجم فروش کل او نیز بیشتر از 2.400.000.000 ریال باشد، شاخه‌های جدانشده او ادغام شده و به یک شاخه جداشده تبدیل می‌شوند؛ با برآورده کردن شرایط رده بنیانگذار، یعنی داشتن سه شاخه جداشده و حجم فروش بیشتر از 2.400.000.000 ريال، او این پاداش را دریافت می‌کند.

پاداش تعادل راهبری

به موجب پاداش تعادل راهبری، هر راهبر حداقل 0.125% از حجم فروش هفت سطح اولیه و مستقیم خود را (تا ایجاد راهبر متعادل همتراز* بعدی) به عنوان «پاداش تعادل راهبری» دریافت می کند.

  • این پاداش در قالب 26 طرح پیش بینی شده و دریافت پاداش از یک طرح، مانع دریافت پاداش از سایر طرح ها نیست.
  • زمانی که راهبر متعادل همتراز* جدیدی در سازمان زیرین راهبر ایجاد شود، این پاداش محدود می شود.

*نماینده همتراز از همان طرحی پاداش گرفته که شما از آن، پاداش دریافت کرده اید؛ مثلا طرح 1 برای هر دوی شما محاسبه شده است.

پاداش تعادل راهبری در پلن نیوشانیک

alert circle

برای محاسبه این پاداش، از سایر شاخه‌های راهبر نیز کمک می‌گیریم.

حجم فروش همه شاخه‌ها از بیشترین به کمترین، مرتب می‌شوند. اگر حجم فروش «شاخه طرح» به حدنصاب نرسد، حجم فروش ضعیف‌ترین شاخه به آن اضافه می‌شود. اگر باز هم به حد نصاب نرسید، حجم فروش دومین شاخه با کمترین حجم فروش را به آن شاخه اضافه می‌کنیم. این پروسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که:

– حجم فروش «شاخه‌های طرح» به حد نصاب برسد و نماینده فروش آن پاداش را دریافت کند؛

یا

– حجم فروش کل «شاخه‌های خارج از طرح» منتقل شوند و نماینده فروش مشمول پاداش نشود.

*کل حجم فروش یک «شاخه خارج از طرح» به شاخه طرح منتقل می‌شود؛ یعنی مثلاً نمی‌توان برای اینکه حجم فروش دو شاخه‌ی طرح به حدنصاب برسد، نیمی از حجم فروش یک «شاخه خارج از طرح» را به شاخه اول و نیمی دیگر را به شاخه دوم اضافه کرد.

پاداش ممتاز راهبری

به موجب این پاداش، وقتی حجم فروش کل راهبری به 120 میلیارد ريال برسد، حداقل 0.5% از حجم فروش هفت سطح اولیه و مستقیم مجاز خود را (تا ایجاد راهبر همتراز* بعدی) دریافت می کند.

  • دریافت پاداش از یک طرح، مانع دریافت پاداش از سایر طرح ها نیست.
  • زمانی که راهبر همتراز* جدیدی در سازمان زیرین راهبر ایجاد شود، این پاداش محدود می شود.

* نماینده همتراز از همان طرحی پاداش گرفته که شما هم از آن، پاداش دریافت کرده‌اید؛ مثلاً طرح 1 برای هر دوی شما محاسبه شده است.

پاداش ممتاز راهبری نیوشانیک

شعبه های مجاز و قانونی شرکت پارس نیوشا نیک:

شعبه های پارس نیوشا نیک

چه احساسی نسبت به این اطلاعات داشتید؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

نویسنده

مارکت ام ال ام
وقتی میشنویم نتورکر عزیزی با آموزش های مارکت اِم اِل اِم ، تیم فروش منظمی راه اندازی کرده است ، بسیار خوشحال میشویم