ممنوعیت استفاده از واژگان نامتعارف برای سازمان های فروش

   اخبار بازاریابی شبکه ای

قابل توجه کلیه مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان :

ممنوعیت استفاده از واژگان نامتعارف برای سازمان های فروش

طبق بخشنامه شماره ۲۴۵۰۲۴/ ۶۰ مورخ ۹۵/۱۱/۱۳ دبیرخانه کمیته نظارت استفاده از اسامی، عناوین و یا اصطلاحات نامتعارف و نامانوس برای بازاریابان و سازمان های  فروش آنها از قبیل انقلاب نتورک، ارتش نتورک و… ممنوع است.بدیهی است درصورت عدم رعایت موضوع تبعات حقوقی ناشی از آن متوجه شرکت ها و بازاریاب خاطی خواهد بود.

منبع:مارکت ام ال ام

خبر پیشنهادی: اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایی بازاریابی شبکه ای

نویسنده این اطلاعات

وقتی میشنویم یک فرد با آموزش های مارکت اِم اِل اِم ، تیم فروش منظمی راه اندازی کرده است ، بسیار خوشحال میشویم