برخی از تخلفات در بازاریابی شبکه ای

برخی از تخلفات در بازاریابی شبکه ای

برخی از تخلفات در بازاریابی شبکه ای

دوستان عزیز مارکت ام ال ام سلام

در بخش اخبار سایت مارکت ام ال ام امروز به موارد خلاف و غیرقانونی در شرکت ها و برای بازاریابان را اعلام میکنیم.

هر بازاریابی باید این موارد را بخواند و به آنها پایبند باشد.

این موارد را برای خود اصول برعکس کنید، تا میتوانید از آنها دوری کنید.

بر اساس ماده ۱۰۵۵ جدول تخلفات آئین نامه انضباطی شرکت ها بر این اساس میباشد.

هر گونه از موارد زیر غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی دارد

برخی از تخلفات در بازاریابی شبکه ای

  • ایجاد هرگونه صفحات مجازی جهت جذب بازاریاب (۱۰۰۳)
  • برنامه ریزی و برقراری استراتژی فروش (۱۰۰۲)
  • خرید فروش بین بازاریاب با بازاریاب (۱۰۰۵)
  • اعلام کسب درآمد های خلاف واقع خارج از طرح درآمد زایی شرکت (۱۰۰۶)
  • معرفی کار با انجام تبلیغات غیر واقع و اغوا کننده (۱۰۰۷)
  • انتشار و ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی به بازاریاب و همکاران (۱۰۴۲)

 این موارد اعلام شده تخلف محسوب شده که علاوه بر برخورد شرکت ها بر اساس آئین نامه انضباطی، شخص بازاریاب نسبت به تخلفات خود نزد کمیته نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای باید پاسخگو باشد.

برخی از تخلفات در بازاریابی شبکه ای

نویسنده این اطلاعات

فعلا که شب و روزمون شده بازاریابی شبکه ای و خدمات رسانی به نتورکران با استفاده از سایت بزرگ و معظم مارکت ام ال ام