پیگیری در نتورک

پک آموزشی “اصول پیگیری”

جلسه آموزش پیگیری

آموزش صوتی فالو

کارگاه پیگیری و آموزش ۵ نگرش

تجربیات ناب یک لیدر در پیگیری