شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معیار های برگزاری جلسه – یک جلسه با کیفیت چه معیار هایی داره؟ | هادی شکوری
msn ‌
msn ‌ -𝚂𝚊𝚢 𝚈𝚊𝙰𝚕𝚕𝚊𝚑 | 🫳 do u want @sigma -𝟬𝟭
برگزاری جلسه‌ی با کیفیت کیفیت کار یک نتورکر به چی بستگی داره؟ بحث کیفیت درباره ماشین،خونه، پوشاک، بیزینس و.. درباره خیلی از مسائل مطرحه و کیفیت تو هر چیزی وجود داره. اما چه نتورکری یک نتورکر خوب محسوب میشه چه معیار هایی برای تشخیص یک نتورکر خوب وجود داره؟ یک نتورکر با کیفیت [...]
15 فروش
5.0
12.099 تومان