شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

{name} = نام کاربر {family} = نام خانوادگی کاربر

{link} = لینک نظر سنجی

{product} = نام محصول

{all_product} 

{order_id} = شماره سفارش

{code} 

[novin-review-code]