آخرین آموزش ها

ترینینگ تصویری لیدر سید رضا امیری

دانلود صدای جلسه ژنرال امین فومنی ۸۶ دقیقه ای

جلسه تصویری محمد شاکری(لول یک امین فومنی)

دانلود لیدرشیپ حسین غفوریان در افغانستان

پک حرفه ای خرده فروشی

دانلود آموزش هفت روز برنامه ریزی(پاتمن)

ویدیو آموزشی فنجان خالی پاتمن

دانلود سمینار قدرت باور رندی گیج

دغدغه های مشتری

راه موفقیت (رانجیت)

سمینار هدف(محمود معظمی)

دانلود پارادایم ذهنی(جو)