آخرین آموزش ها

شبکه سازی سریع با تکنیک “فرم گزینش”

دانلود کتاب مورون از پاتمن

فیلم بیندیشید و ثروتمند شوید ترجمه فارسی

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

کتاب صوتی هرگز تسلیم نشو از دونالد ترامپ

کتاب صوتی تغییر بزرگ از دارن هاردی

کتاب صوتی راهبران از تام شرایتر

فیلم استارتاپ دات کام

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)

مقاله چگونگی ساخت راهبران از تام شرایتر

سمینار آنچه شما می‌خواهید، شما را می‌خواهد از کوین ترودو