۵- فیلم انگیزشی بندباز the walk

فیلم استارتاپ دات کام

فیلم گلن گری گلن راس

The Damned United

Pirates of the Silicon Valley