ویدیو آموزش بازاریابی شبکه ای

مديريت يا رهبريت؟

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

حل آبجکشن نتورک سخت است.اریک وور

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

آموزش”۹ سنگ بنا”

کتاب صوتی ۳۵ قانون روحانی دایانا کوپر

آموزش حرفه ای آپشن مالی (ایمانی کردن فرد برای شروع این تجارت)

دانلود کتاب صوتی ستاره بازاریابی شبکه ای شوید-سارا رابینز

آموزش حرفه ای فالو و فالوئر شدن