#نتورک_مارکتینگ

مديريت يا رهبريت؟

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)

چرا در بازاریابی شبکه ای کسی نمیخواهد همکار من شود؟ از زبان ریچارد بروک

آموزش برنامه ریزی روزانه