شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فایل صوتی جلسه برنامه ریزی | تاپ لیدر محمدابراهیم یزدانیان + 45 دقیقه
فائزه آقاباقری
فائزه آقاباقری یاد بگیریم و به آگاهی برسیم تا دنیای بهتری رو بسازیم.
خیلی از ماها وقتی عملی را بدون برنامه ریزی انجام می دهیم، به آن فکر نمی کنیم. برعکس آن هم امکان پذیر است. به کاری فکر می کنیم ولی به آن عمل نمی کنیم. همه اینها به این برمی گردد که برنامه ریزی خوبی نداشته ایم تا بتوانیم دستاورد دلخواه را بدست آوریم. در فایل صوتی […]
10
5.0
17.649 تومان