لیدرشیپ

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

جلسه ی لیدر شیپ بانو کیمیا ابراهیمی

نکات رهبری و مدیریت

سمینار لیدرشیپ رندی گیج در تایلند(ترجمه شده برای اولین بار در ایران)

لیدر کیست؟ لیدرشیپ چیست؟ از کریس بریدی

سمینار لیدرشیپ رندی گیج در دبی

جزوه لیدرشیپ

وویس بینظیر لیدر اژدری

لیدرشیپ پاتمن

دانلود لیدرشیپ حسین غفوریان در افغانستان