جزوات آموزشی بازاریابی شبکه ای

حل آبجکشن نتورک سخت است.اریک وور

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

آموزش”۹ سنگ بنا”

کتاب صوتی ۳۵ قانون روحانی دایانا کوپر

آموزش کار روی لیست افراد

دانلود کتاب pdf سعادت از رندی گیج

آموزش حرفه ای آپشن مالی (ایمانی کردن فرد برای شروع این تجارت)

دانلود کتاب صوتی ستاره بازاریابی شبکه ای شوید-سارا رابینز

آموزش حرفه ای فالو و فالوئر شدن