تیم سازی کارافرینی

کتاب بقا در بازاریابی شبکه ای

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک