تیم سازی در نتورک مارکتینگ

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک