بازاریابی شبکه ای رندی گیج

پک لیدرپلاس

برنامه ریزی ذهنی اریک وور

تغییر الگو ها و باورهای ذهنی از باب پراکتور

دانشکده کسب و کار رابرت کیوساکی

برترین آموزش دهنده سال ۲۰۱۷ در نتورک

شبکه سازی سریع با تکنیک “فرم گزینش”

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

حل آبجکشن نتورک سخت است.اریک وور

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

دانلود کتاب pdf سعادت از رندی گیج