اموزش فالو نتورک

۴۴ تجربه و ابزار عالی برای پیگیری

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک پاتمن

آموزش”۹ سنگ بنا”

پک آموزشی “اصول پیگیری”

وبینار تام شرایتر آبجکشن ها

آموزش مدل های رفتاری DISC از لیدر عادل زارعی

آموزش حرفه ای فالو و فالوئر شدن