اصول پیگیری در بازاریابی شبکه ای

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک آموزشی “اصول پیگیری”

ویدئو ۴ اصل اساسی در نتورک(گراهام پارک)