اصول پیگیری در بازاریابی شبکه ای

۴۴ تجربه و ابزار عالی برای پیگیری

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک آموزشی “اصول پیگیری”

ویدئو ۴ اصل اساسی در نتورک(گراهام پارک)