صوتی

پکیج صوتی راهنمای درون استر هیکس

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

قسمت دوم جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام دکتر مجید معین

همایش برترین لیدرهای شرکت تلفیق هنر

دوره القا ذهنی کوین ترودو

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

دوره آموزش درمان های طبیعی از کوین ترودو

نقش باورها در موفقیت از برایان تریسی

کار کردیم ولی جواب نگرفتیم،لیدر حسین نعمتی

جلسه گذشته و آینده از لیدر محمد قاسمی

سمیناری که سال جدیدت رو متحول می کند!