صوتی

قسمت دوم جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام دکتر مجید معین

همایش برترین لیدرهای شرکت تلفیق هنر

دوره القا ذهنی کوین ترودو

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

دوره آموزش درمان های طبیعی از کوین ترودو

نقش باورها در موفقیت از برایان تریسی

کار کردیم ولی جواب نگرفتیم،لیدر حسین نعمتی

جلسه گذشته و آینده از لیدر محمد قاسمی

سمیناری که سال جدیدت رو متحول می کند!

آموزش مدل های رفتاری DISC از لیدر عادل زارعی

جلسه دوام آوردن از لیدر حمید احمدی

دانلود دوره کامل نوابغ فروش دکتر معظمی