سمینار

پک کلیپ انگیزشی فارسی

چطور یک نتورکر حرفه شویم اریک وور

مصاحبه با ریچارد بروک

آموزش سخنرانی از رندی گیج

مستر مایند فکر میکنی بتونی سخنرانی کنی؟

سمینار چرا نتورک لیدر امیرحسین جنتی

سمینار تصویری از لیدر خانم کیمیا ابراهیمی

شش گام موفقیت خانم مارجی الیپراندی

سمینار قدرتِ من هستم از جول اوستین

مستند راز ۱

پک پرزنتوری

فایل ۴ دقیقه ای امین فومنی