آموزش های کاربردی و الزامی

پک کامل هدف گذاری و رسیدن به آن

پک حرفه ای خرده فروشی

پک تیم سازی به سبک پاتمن

پک پرزنتوری

کتاب های مورد نیاز هر نتورکر

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک

دوره کامل کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست

تمام جلسات در نتورک و آموزش برگزاری آنها

آموزش حرفه ای فالو و فالوئر شدن

رفع آبجکشن های شایع(صوتی)

سمینار هدف(محمود معظمی)

دکتر فتوحیان