لیدر مجید معین

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

قسمت دوم جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام دکتر مجید معین

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

جلسه ی قانون جذب استاد مجید معین

چرا نتورک ۳ مجید معین

مصاحبه ویژه با مجیدمعین(پدیده نتورک مارکتینگ ایران)

جلسه جدید لیدر مجید معین – چرا نتورک ۲

ویس جلسه تاپ لیدر معین