لیدر حامد فتوحی

پرزنت لیدر حامد فتوحی

چرخه ادراک لیدر حامد فتوحی

ویس زنده کردن قهرمان درون لیدر حامد فتوحی نژاد

چرخه ادراک-لیدر محمد جوادپور

جلسه استپ بالا لیدر حامد فتوحی