اساتید ایرانی

مديريت يا رهبريت؟

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

قسمت دوم جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام دکتر مجید معین

همایش برترین لیدرهای شرکت تلفیق هنر

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

جلسه گذشته و آینده از لیدر محمد قاسمی

سمیناری که سال جدیدت رو متحول می کند!

چطور جذاب و دوست داشتنی باشیم؟

هیپنوتیزم کلامی – استاد محمد پیام بهرام پور