پاتمن

ساده نگه دارید از پاتمن

ارائه تجربیات روز های اول پاتمن دوبله شده

هشت سنگ بنای موفقیت در نتورک از پاتمن

آیا از تیم و سازمان خود نا امید شده اید؟پاتمن

ویدیو اشتیاق از پاتمن

سمینار رویا پاتمن سناتراجا مالزی ۲۰۱۶

کتاب صوتی مورون

قانون ۳ بازاریابی شبکه ای

۴ ستون اصلی نتورک

گردهمایی ویکان

لیدرشیپ پاتمن

دانلود ویدیو نگرش درست پاتمن