ریچارد بروک

دانلود کتاب مدیر یک دقیقه ای

فرمول سریع موفقیت در نتورک از ریچارد بروک