جزوه

مقاله چگونگی ساخت راهبران از تام شرایتر

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک اریک وور

آموزش”۹ سنگ بنا”

پک آموزشی “اصول پیگیری”

آموزش کار روی لیست حرفه ای

دفتر برنامه ریزی روزانه ؛ شبکه سازی به سبک باینری

آموزش کار روی لیست افراد

پک پرزنتوری

۱۰ مهارتی که در گفتگو باید یاد بگیرید

آشنایی با انواع پلن ها در بازاریابی شبکه ای

مقاله ترجمه شده ۹ قدم برای موفقیت ذهنی