جزوه

شبکه سازی سریع با تکنیک “فرم گزینش”

مقاله چگونگی ساخت راهبران از تام شرایتر

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک اریک وور

آموزش”۹ سنگ بنا”

پک آموزشی “اصول پیگیری”

آموزش کار روی لیست حرفه ای

دفتر برنامه ریزی روزانه ؛ شبکه سازی به سبک باینری

آموزش کار روی لیست افراد

پک پرزنتوری

۱۰ مهارتی که در گفتگو باید یاد بگیرید

آشنایی با انواع پلن ها در بازاریابی شبکه ای