جزوه

پک پرزنتوری

۱۰ مهراتی که در گفتگو باید یاد بگیرید

آشنایی با انواع پلن ها در بازاریابی شبکه ای

مقاله ترجمه شده ۹ قدم برای موفقیت ذهنی

هفت قانون لیدری در نتورک از رندی گیج pdf

نکات رهبری و مدیریت

مقاله راز تکثیر پذیری در نتورک از تاد فالکون

راهنما و جدول هدف گذاری

آموزش حرفه ای آپشن مالی (ایمانی کردن فرد برای شروع این تجارت)

جزوه آبجکشن کامل

رازی بزرگ در ساختن یک سازمان فروش بزرگ از تام شرایتر

جزوه اصول تکنیک های فروش