پک شده

پکیج صوتی راهنمای درون استر هیکس

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

پک تیم سازی به سبک اریک وور

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

پک آموزشی “اصول پیگیری”

پک کلیپ انگیزشی فارسی

پک پرزنتوری

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک

پکیج کامل سایت مارکت ام ال ام

مجموعه کلیپ هایی از رندی گیج و اریک وور

راهنما و جدول هدف گذاری