پک شده

پک تیم سازی به سبک اریک وور

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

پک آموزشی “اصول پیگیری”

پک کلیپ انگیزشی فارسی

پک پرزنتوری

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک

پکیج کامل سایت مارکت ام ال ام

مجموعه کلیپ هایی از رندی گیج و اریک وور

راهنما و جدول هدف گذاری

تمام جلسات در نتورک و آموزش برگزاری آنها

پکیج مشاوره مارکت ام ال ام