پک شده

پک پرزنتوری

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک

پکیج کامل سایت مارکت ام ال ام

جلسه تموم کنندگی در نتورک لیدر موتورچی

راهنما و جدول هدف گذاری

تمام جلسات در نتورک و آموزش برگزاری آنها

پکیج مشاوره مارکت ام ال ام

جزوه سه نکته مهم پرزنتوری

آموزش حرفه ای فالو و فالوئر شدن

بانک گروه های تجاری