روز جهانی کودک ، مبارک

روز جهانی کودک ، مبارکامتیاز خود را ثبت کنید 8 اکتبر برابر با 16 مهر بر همه کودکان و البته تمام اونایی که هنوز کودک درونشون زنده اس مبارک. #تقویم_جهانی_پرشین_وی #پرشین_وی #رویای_شما_ماموریت_ماست ‏#persianway ‏www.persianway.ir​