شناسه: 95251
بازدید: 126

اختصاصی ایران هشدار – شرکت تجارت وینا کران با شناسه صنفی 0466179405 در تاریخ 1396/08/30 پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ 1401/08/30 از اتاق اصناف شهرستان تهران دریافت کرد. 

این شرکت با آدرس سایت www.winna.ir  هم اکنون مجوز فعالیت در بازاریابی شبکه ای را دارا می باشد. 

پروانه کسب بازاریابی شبکه ای به شرکتی جدید اعطا شد
0 از 0 رای

نویسنده

ساناز امیری
فعلا که شب و روزمون شده بازاریابی شبکه ای و خدمات رسانی به نتورکران با استفاده از سایت بزرگ و معظم مارکت ام ال ام