کد: 93245
بازدید: 24

یک بررسی آماری در انگلستان نشان داد که نیمی از افراد در سنین بین 18 تا 25 از پسورد یکسان برای حساب های چندگانه استفاده نموده اند و به این واسطه، کار را برای مجرمان اینترنتی برای سرقت حساب های کاربری مختلف خود، آسان کرده اند.

هشدار مراکز مطالعاتی انگلستان در رابطه با استفاده از پسورد یکسان
0 از 0 رای

نویسنده

ساناز امیری
فعلا که شب و روزمون شده بازاریابی شبکه ای و خدمات رسانی به نتورکران با استفاده از سایت بزرگ و معظم مارکت ام ال ام