قوانین برای فروشنده

در صورتی که محصول ارسالی شما از سایت های دیگر برداشته شده باشد و یا نسخه نال شده محصول از راه غیر مجاز تهیه شده باشد و پس از بررسی های کارشناس یا صاحب اثر این مورد مشخص شود،بلافاصله محصول ارسال شما حذف و در صورتیکه محصول مربوطه فروشی داشته باشد وجه آن از حساب کاربری فروشنده کسر خواهد شد.

سیستم جامع پشتیبانی توسط مارکت ام ال ام راه اندازی شده است و پیش از اجرای درخواست های واریز وجه فروشندگان،تیکت های ایشان و کیفیت پاسخ دهی به خریداران مورد ارزیابی قرار میگیرد،چنانچه فروشنده ای تیکت های باز داشته باشد یا تیکت های پاسخ داده شده و بسته شده از پاسخ مناسبی برخوردار نبوده و نتوانسته باشند رضایت خریداران را کسب کنند، درخواست های ایشان در وضعیت معلق باقی خواهد ماند.

فروشندگان موظف به پشتیبانی از خریداران هستند و چنانچه در هر زمان تصمیم به قطع همکاری با مارکت ام ال ام را بگیرند یا قصد عدم ارائه هر یک از محصولات در فروشگاه مارکت ام ال ام را داشته باشند،باید حداقل به مدت ۶ ماه از آخربن فروش هریک از محصولات،نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی اقدام نمایند و در حد مطلوب و مطابق با قوانین گمارکت ام ال ام که پاسخگویی جهت رفع مشکل در حداکثر ۱۲ ساعت کاری پس از ثبت تیکت خریدار میباشد از خریداران قبلی محصول پشتیبانی کنند.چنانچه این پشتیبانی صورت نگیرد و به شایستگی و مطابق با قوانین مارکت ام ال ام نباشد،حق شکایت شکایت از فروشنده برای مارکت ام ال ام محفوظ است و ما میتوانیم نسبت به باز پس گیری وجه پرداختی به فروشنده از طریق مراجع قضایی اقدام کنیم.

به دلیل حسایت تیم مارکت ام ال ام رو یپشتیبانی پس از فروش اگر فروشنده به موقع نسبت به پشتیبانی محصولاتش اقدام نکند.ابتدا محصول او معلق میود دوم تسویه حساب این فرونده انجام نمیگیرد تا زمان رفع مسئولیت سوم اگر باز هم رفع مسئولیت آن فرشنده انجام نشد محصول وی حذف و جمع مبالغ فروش آن محصول هرچند موفق یا ناموفق از حساب فرونده کسر میشود

 

لیست آپدیت های سایت