کد: 95245
بازدید: 41

اختصاصی ایران هشدار – بدون شک کالا و طرح درآمدزایی، مهم ترین موارد در ارزیابی و سنجش کیفیت و سطح شرکت بازاریابی شبکه ای در همه جای دنیا می باشد. چرا که بازاریابان بر اساس طرح درآمدزایی جذاب و البته منطقی شرکت ها، جذب آن می شوند و بر طبق آن برنامه ریزی و فعالیت می کنند. اخیرا در برخی شرکت های بازاریابی شبکه ای مشاهده می شود که طی مدت زمان کوتاهی، اقدام به تغییر پی در پی پلن درآمدزایی خود می نمایند.
این شرکت ها بدون بررسی و ارزیابی طرح خود، آن را ارائه می نمایند و پس از مدت کوتاهی، به دلایلی تصمیم می گیرند مجددا در طرح تغییراتی اعمال نمایند بدون اینکه به تبعاتی که برای بازاریابان آن شرکت ها دارد، توجهی نمایند. چرا که تغییرات پلن، مستقیما بر حق و حقوق بازاریابان از طریق شرایط تغییر درصدهای پورسانت استحقاقی، اعطای پاداش های یکبار پرداخت، تعداد سطوح پرداخت پورسانت مجموعه ای و … تاثیر دارد و این تغییرات متوالی، برنامه ریزی بازاریابان را در مورد هدف گذاری که انجام داده اند، بر هم می زند. اصولا در همه جای دنیا اینگونه است که شرکت ها قبل از اینکه طرح درآمدی خود را به طور عمومی به اجرا در آورند، آن را به صورت آزمایشی تست و سپس  ارائه می دهند.
نکته حائز اهمیت اینکه اصولا این تغییرات طرح درآمدزایی می بایست در جهتی صورت گیرد که توزیع پورسانت به صورت عادلانه در تمام سطوح پلن انجام شود و به گونه ای باشد که در همه سطوح، افراد فعال به درآمد متناسب با فعالیت و زحمتی که می کشند، برسند. اما علی رغم تغییرات پی در پی پلن درآمدزایی هم چنان نتایج عملکرد آماری شرکت های فعال در زمینه بازاریابی شبکه ای وضعیت توزیع نامناسب درآمد بین بازاریابان از سطوح بالا تا پایین مجموعه را نشان می دهد که این موضوع مشخص می کند که این تغییرات در جهت تصحیح عملکرد در پرداخت پورسانت به صورت منصفانه در سطوح مختلف نبوده و شاید بر اساس انتقادات برخی از بازاریابان مجموعه دار صورت گرفته است. اما باید توجه داشت که در صورت بررسی، آزمایش، و اطمینان اولیه طرح توسط شرکت، انتقادات یک عده بازاریاب یا لیدر، منجر به تغییر پلن شرکت نخواهد شد و این تغییر پلن ها در صورت تصویب، نشانگر ضعف شرکت در سیاست گذاری و التزام به شرایط اعلامی اولیه در طرح سوددهی خواهد بود.

تغییرات متوالی طرح درآمدزایی شرکت های بازاریابی شبکه ای
0 از 0 رای

نویسنده

ساناز امیری
فعلا که شب و روزمون شده بازاریابی شبکه ای و خدمات رسانی به نتورکران با استفاده از سایت بزرگ و معظم مارکت ام ال ام