کد: 95249
بازدید: 48

اختصاصی ایران هشدار – اغلب شکایاتی که از جانب بازاریابان به دبیرخانه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای می رسد، مبنی بر عدم دریافت پورسانت در موعد مقرر و یا عدم دریافت کالا در زمان تعیین شده و مشکل ثبت درخواست خروج بازاریابان می باشد.

روند رسیدگی به نارضایتی در بازاریابی شبکه ای به این صورت است که بازاریابان مراتب نارضایتی خود را از طریق قسمت ثبت نارضایتی سایت شرکت مربوطه به همراه  مستندات ، مطرح می نمایند و کد رهگیری دریافت می نمایند و در صورتی که نارضایتی آنها از جانب شرکت پیگیری نشد و یا به نتیجه ای نرسید، می توانند موارد نارضایتی را به همراه مستندات به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند.
یکی از موارد نارضایتی بازاریابان، عدم دریافت پورسانت در موعد مقرر است که بر اساس بخشنامه ابلاغی به شرکت های دارای پروانه کسب و همچنین قرارداد فی ما بین شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان، شرکت ها موظف به تسویه و پرداخت پورسانت ماهیانه تا هفتم هر ماه می باشند و در صورت عدم پرداخت به موقع پورسانت، طبق بخش 1 قسمت الف ماده 13 آئین نامه چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای، این موضوع از مصادیق اخطار کتبی به شرکت ها می باشد.
شرکت های بازاریابی شبکه ای می بایست در موعد مقرر نسبت به پرداخت پورسانت، اقدام نمایند و عدم واریز پورسانت در موعد مقرر تخطی از مقررات آئین نامه می باشد و منجر به دریافت اخطار در وهله اول می شود. همچنین در صورت تکرار و عدم توجه شرکت ها به این الزام، سایر برخورد های قانونی در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی پیش بینی شده است.
گفتنی است شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریزنیز به دلیل عدم پرداخت پورسانت در موعد مقرر مطابق با تصمیم کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای در مورخه 96/8/29 تذکر کتبی (اخطار) دریافت کرده است .
 

تذکر کتبی(اخطار) کمیته به یک شرکت بازاریابی شبکه ای
0 از 0 رای

نویسنده

ساناز امیری
فعلا که شب و روزمون شده بازاریابی شبکه ای و خدمات رسانی به نتورکران با استفاده از سایت بزرگ و معظم مارکت ام ال ام