کد: 95246
بازدید: 22

اختصاصی ایران هشدار – طبق بخشنامه جدید دبیرخانه کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای به شماره 221309/ 60 مورخ 96/10/6 شرکت های بازاریابی شبکه ای موظفند به استناد بند (2) ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع مواد (2) و (12) و ماده (87) قانون نظام صنفی، جهت حفظ حق و حقوق بازاریابان و بر طبق قانون تجارت الکترونیکی، فیلد ایمیل را در لیست اطلاعات ثبت نامی بازاریابان اجباری نمایند و نسخه کامل از قرارداد و شرایط و ضوابط داخلی شرکت را علاوه بر ارسال به دفتر کاری بازاریابان، به ایمیل ثبت نامی فرد نیز ارسال نمایند. بدیهی است از این تاریخ به بعد، عدم تحویل نسخه ای از قرارداد فیمابین از طریق ایمیل به بازاریاب از جانب شرکت، به منزله نقض قوانین محسوب می شود.
همچنین طبق این بخشنامه، شرکت ها موظفند بر طبق بند (14) ماده (10) آئین نامه اجرائی موضوع مواد (2) ، (14) و ماده (87) قانون نظام صنفی و تبصره آن، صورت حساب واریز پورسانت را به همراه جزئیات دریافتی از هر بخش طرح سود دهی در زمان محاسبه کمیسیون در پایان ماه به ایمیل ثبت شده کاربر ارسال نمایند.
بدیهی است این قوانین صرفا جهت حفظ حق و حقوق بازاریابان وضع شده است و دقت و بررسی و نگهداری ایمیل های ارسالی از جانب شرکت ها، وظیفه بازاریابان است تا ادله الکترونیکی قابل استناد و لازم را در هنگام بروز مشکل احتمالی داشته باشند. 

بخشنامه دبیرخانه کمیته نظارت در مورد الزام ایمیل در فرم ثبت نامی
0 از 0 رای

نویسنده

ساناز امیری
فعلا که شب و روزمون شده بازاریابی شبکه ای و خدمات رسانی به نتورکران با استفاده از سایت بزرگ و معظم مارکت ام ال ام