اختلال در خطوط تلفن شرکت بادران

اخبار بادران

 بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که در راستای بهینه سازی خطوط تلفن شرکت بادران از امروز یک شنبه مورخ 13 آبان به مدت ۴۸ ساعت اختلالاتی در ارتباط تلفن رخ خواهد داد لذا از تمامی توزیع کنندگان بادرانی تقاضا می‌شود در این دو روز جهت ارتباط با امور مشتریان تنها داخلی‌های 171 الی 174 را شماره گیری نمایند  
پیشاپیش از صبر و بردباری شما سپاسگزاریم

نویسنده این اطلاعات

فعلا که شب و روزمون شده نتورک مارکتینگ و خدمات رسانی با گروه تحقیقاتی نتورک مارکتینگ